Szóbeli szakvélemény (előzetes írásszakértői állásfoglalás) 45.000,- Ft-tól (alapeset: 1 db vitatott aláírás)
 
Írásbeli szakvélemény:
Hivatalból történt kirendelés esetén a többször módosított 3/1986. (II.21.) IM rendelet vonatkozó szakaszai és a 2016. évi XXIX. tv. 49. § (1) bek. szerint kiállított díjjegyzék
Nem hivatalból történt kirendelés esetén a 2016. évi XXIV. tv. 49. § (2) bek. szerint kiállított díjjegyzék (2021. évi óradíj: 8.500.- Ft)
Megállapodás szerint 65.000.- Ft-tól (alapeset: 1 db vitatott aláírás)
 
A munkadíj összegét befolyásolja a szakkérdések száma, a vizsgálati anyagok mennyisége, minősége és bonyolultsága, a vizsgálat helyszíne, valamint az írásszakértői vélemény elkészítésének határideje.
 
Szaktanácsadás: ingyenes online vagy telefonos konzultáció hatósági, bírósági és közjegyzői eljárással kapcsolatban, segítség írásszakértői véleménnyel összefüggő beadvány elkészítésében 50.000.- Ft-tól

 

Dr. Endrefi Istvánné
igazságügyi írásszakértő

Telefon:
+3620/526-8548

E-mail:
szilvia@endrefi.hu

Iroda:
1022 Budapest, Eszter u. 12/a.
Ügyfélfogadás:
előzetes megbeszélés szerint
Bíróságokkal, hatóságokkal:
elektronikus kapcsolattartás

IM nyilv.tart.név és szám:

dr. Endrefi István Pálné

Kenderes Szilvia Mária

010931


Adószám: 76212529-1-38